Inzicht in cranio

William Garner Sutherland, Amerikaans osteopaat ontdekt in 1899 dat schedelbeenderen eigenlijk kunnen bewegen en dat die bewegingen samenhangen met het bewegen van membranen of hersenvliezen. Hij stelt ook vast dat er 3 ritmes in die bewegingen zitten.

De craniosacraaltherapeut leert die ritmes te voelen en te volgen.

Er zijn 3 ritmes:

  • Het eerste is het snelle ritme, the Cranial Rythm Impulse (CRI): 5 tot 8 cycli/minuut. Dit is het ritme van actie, reactie op de buitenwereld, van focus en het willen oplossen van problemen. Dit is een duidelijk mechanisch voelbaar ritme, veroorzaakt door het pompsysteem dat het cerebrospinaal vocht rondpompt in onze hersenen en ons ruggenmerg, van cranium tot sacrum. Vandaar de naam craniosacraal. Werkend in dit ritme is als focussen op een probleem en het oplossen. Het lichaam zal wanneer het plaatselijke probleem opgelost is, vanzelf naar het natuurlijker en langzamer ritme overgaan.
  • Het tweede ritme is het middelste ritme, Mid Tide, dit stroomt 2,5 cycli/minuut. Het is het ritme van rust, regeneratie en reflectie. Het voelt aan als een stroming van water door je handen. Hier kom je in contact met de stroom die rondom en door het lichaam circuleert. Deze stroom is onontbeerlijk voor de organisatie van ons lichaam op celniveau, het regelt de organisatie van de vloeistoffen en de weefsels in ons lichaam. Werkend in dit ritme ontstaat contact met het gehele lichaam en kunnen zowel behandelaar als cliënt beter waarnemen wat er in het totale systeem gebeurt.
  • Het derde ritme is het langzame ritme, Long Tide, het heeft een ritme van 1 cyclus/100 seconden. Deze is het moeilijkst te voelen omdat het een traag ritme is en wel lijkt stil te staan. Wanneer in dit ritme wordt meegegaan ga je vanuit de cortex, het bewuste, naar de diepere delen van je zelf. In dit ritme ben je in diep contact met de werkelijke 'Levensadem' of 'Levensenergie'. 

Craniosacraaltherapie lijkt voor leken wat mysterieus. Dat komt doordat de beweging die de therapeut waarneemt, heel subtiel is. Voor degene die de behandeling ondergaat, soms niet voelbaar.

Door oefening van de waarneming van deze subtiele sensaties raakt de therapeut hier gevoelig voor. Het vraagt voor sommigen enkele jaren om die subtiele sensaties te leren voelen én begrijpen. Maar wanneer het brein eenmaal deze sensaties kent, zijn deze direct waarneembaar. Dit geldt overigens ook voor de cliënt. Wanneer je lichaam vaker aangeraakt wordt op deze subtiele manier, kan het zijn dat je steeds dieper leert voelen in je eigen systeem. Een heel waardevol proces!

 

Wat doet craniosacraaltherapie met je?

Ik probeer het op een verstaanbare en eenvoudige manier uit te leggen. ;-)

In onze westerse cultuur voelt het soms vreemd om over energetisch werk te spreken. Het klinkt wat moeilijk, onbegrijpelijk en mogelijk wat zweverig. Niets is minder waar. Bio-energetisch werk gaat over voelbare, percipieerbare stromingen die door training een betekenis krijgen. Het zijn stromingen die inherent aan het leven verbonden zijn. Ze liggen aan de basis van de diepere organisatie van het leven. Ik noem ze het internet van ons lichaam. Het is dit 'stromingsnet' dat alle lichaamscellen synchroniseert. Zonder synchroniciteit zou leven een chaos zijn.

 

Op een westerse wijze vertaald: craniosacraaltherapie hervindt het evenwicht tussen de twee polen van het autonome zenuwstelsel. Het herstelt op een non-invasieve wijze de balans tussen het sympathische zenuwstelsel enerzijds, dat zorgt voor de vecht- of vluchtreacties, en het parasympatische zenuwstelsel anderzijds, dat zorgt voor het (weer) tot rust komen van het lichaam.

 

Dat tot rust komen wordt zeer vaak belemmerd door trauma’s uit de jeugd en door onbewust opgebouwde houdingen en instellingen tijdens ons leven. Vele ‘slechte ervaringen’ worden in het cellengeheugen van ons lichaam opgeslagen en zorgen ervoor dat men steeds in een ‘beladen’ gevoel blijft leven. Door craniosacraaltherapie ontkoppelen zich deze trauma’s op een eenvoudige en natuurlijke wijze en verliezen ze hun vervelende, lastige en pijnlijke impact op het leven. Door de therapie raakt men verlost van die last zodat er meer vrijheid in lichaam en geest ontstaat en er openheid komt en er zo blijheid en geluk kan opborrelen. Er ontstaat een gevoel van algemeen welbevinden. Het rugzakje wordt geleegd, er treedt een reset op van het autonoom zenuwstelsel en we kunnen weer verder met een schone lei.

 

Men hervindt zielenrust. Men komt geestelijk terug in balans.


Het lijkt een wonder, maar dat is het niet. Wel is het een opnieuw verbinden van ons rationeel brein met ons emotioneel, intuïtief brein door het die plaatsen terug te geven die ze van nature hebben.

"Het intuïtieve brein is een Godsgeschenk en ons rationeel verstand is een trouwe dienaar.

We hebben een maatschappij ontwikkeld die de ratio eert en die het Godsgeschenk vergeten is."

Albert Einstein