top of page
Foto natuur

Trauma Informed Care

"Niet de gebeurtenissen in ons leven bepalen hoe we ons voelen, maar de betekenis die we eraan hechten."
- Dr. Bessel van der Kolk -

Hoe kunnen getraumatiseerde mensen leren om gewone zintuiglijke ervaringen te integreren, zodat ze kunnen leven met een natuurlijk verloop van emoties en een gevoel van veiligheid en compleetheid in hun lichaam?

Trauma volgens Trauma Informed denken is:

Trauma zijn de sporen die zijn achtergebleven in je brein en lichaam. Het gaat over het verliezen van contact: eerst met je lichaam en jezelf, daarna met anderen en je omgeving.

Trauma is niet het verhaal van wat er ooit gebeurde, het zijn de sporen van het verhaal die achtergebleven zijn in het lichaam. In de reguliere zorg wordt gedacht dat dit met een cognitieve benadering te veranderen is. Dat is juist heel lastig, omdat het denkende brein wordt overruled door een hyperalert zenuwstelsel.

Het zenuwstelsel en het brein van een getraumatiseerd persoon is anders 'afgesteld' dan van iemand zonder trauma. Je zou kunnen zeggen dat het 'aan staat'; het overlevingsmechanisme wordt om het minste of geringste aangezet. Bij ieder persoon ziet dit er anders uit; de een kan gaan vechten, de ander pleasen, weer een ander maakt zichzelf onzichtbaar omdat vechten of vluchten niet mogelijk was onder de omstandigheden. In alle gevallen is er sprake van angst en hyperalertheid.

Trauma informed Care is naast verlenen van zorg en begeleiding gericht op het stimuleren van een verandering in denken over 'geestelijk' lijden. Er ligt een logisch mechanisme ten grondslag aan gedrag van een getraumatiseerd mens, het gaat er dus niet om gedrag op te delen in ziekten.

De lichaamsgerichte benadering van craniosacraal therapie geeft middels de zachte, respectvolle aanraking een heel directe ingang tot het getraumatiseerde systeem. Er is aandacht voor alle lagen in een mens; lichaam, cognitie, intuïtie, emotie en van hieruit de verbinding maken met het Zelfbewustzijn. Er wordt op subtiele lagen gevoeld en het opnieuw traumatiseren wordt op deze manier voorkomen. Jij hebt altijd de regie!

Er wordt veel onderzoek gedaan naar behandeling van trauma. Er zijn grote namen in het werkveld actief, zoals Bessel van der Kolk, Daniel Siegel, Pat Ogden, Gabor Maté en Stephen Porges. Van de laatste komt de polyvagaal theorie. Een hele heldere benadering die ik in mijn kan sessies integreren. Hieronder een filmpje en uitleg.

De polyvagaaltheorie, ontwikkeld door psychiater en onderzoeker Stephen Porges, is een wetenschappelijk kader dat ons begrip van de menselijke reactie op stress en trauma verdiept. Het richt zich op het autonome zenuwstelsel en de rol ervan in onze emoties, gedragingen en sociale interacties. De theorie benadrukt de rol van de nervus vagus, een belangrijke zenuw die verbonden is met verschillende organen in het lichaam en verantwoordelijk is voor het reguleren van onze reacties op stress.

 

Porges stelt dat de nervus vagus drie evolutionair ontwikkelde systemen heeft: het sociale betrokkenheidssysteem, het sympathische vecht-of-vluchtsysteem en het parasympathische bevriezingssysteem.

Het sociale betrokkenheidssysteem is actief wanneer we ons veilig voelen en verbonden zijn met anderen. Het sympathische (vecht-of-vlucht)systeem wordt geactiveerd wanneer we ons bedreigd voelen en bereid zijn om te vechten of te vluchten. Het parasympathische (bevriezings)systeem komt in actie wanneer we ons hulpeloos of overweldigd voelen en het is geassocieerd met reacties zoals bevriezen, dissociatie en collaps. De polyvagaaltheorie biedt inzicht in hoe deze verschillende systemen samenwerken en hoe ze onze reacties op stress en trauma beïnvloeden. ​

Met cranio wordt invloed uitgeoefend op het autonome zenuwstelsel en dit kan indirect impact hebben op de nervus vagus. Door het stimuleren van de nervus vagus, kunnen verbindingen in het autonome zenuwstelsel worden hersteld. Dit bevordert het helingsproces.

Binnen de Trauma Informed benadering kunnen diverse modaliteiten worden gebruikt in de behandeling, zoals Somatic Experiencing (SE), Internal Familiy Systems (IFS) en Eye Movement Desesitization Reprocessing (EMDR). Niet in alle ben ik thuis en daarom werk ik samen met andere professionals om de juiste zorg te bieden voor elk individu. Ik kijk graag samen met je naar de voor jou passende hulp.

bottom of page